Trondenes prestebolig

Den nye presteboligen erstattet bruken av gamle Trondenes prestegård som lå nærmere til kirken.