Tromøy prestebolig

Tromøy prestebolig ble oppført etter landbruksingeniør Brettevilles tegninger (1908) i 1912. Bretteville har tegnet flere prestegårder på sørøstlandet. Husene var nøkterne, men preget av prydelige og funksjonelle elementer typisk for sveitserstilen. Presteboligen er utført i bindingsverk. Tromøy prestegård er et eksempel fra hans hånd.