Tromøy prestebolig

Prestegårdens historie

Tromøy prestebolig ble oppført etter landbruksingeniør Brettevilles tegninger i 1912. Bretteville har tegnet flere prestegårder på sørøstlandet. Husene var nøkterne, men preget av prydelige og funksjonelle elementer typisk for sveitserstilen. Tromøy prestgård er et eksempel på disse prestegårdene.