Torvastad prestebustad

1 / 2

Torvastad prestegard på Karmøy ligg 200 meter nord for kyrkja frå 1880. Prestegarden og kyrkja har historie attende til mellomalderen, men bygningar som har husa dei fyrste prestane i Torvastad har med ikkje kjennskap om. Derimot veit ein mykje om den gamle prestegarden frå 1700- talet, teikna av soknepresten Caspar Dreyer. Den hadde ein viden kjent have blant anna med fiskedam. Den noverande prestegarden er tufta på teikningane etter slottsarkitekt Linstow og den ble oppført i 1853 på same grunn.

Prestegard etter standardteikningar

Det vart presten Jens Jensen som i 1853 reiste prestebustaden vi ser i dag. Den er en av dei få prestegardene som er att, som har standardteikningar etter Sverdrup/Linstow til grunn.

Prestegarden har to freda bygningar

  • Hovedbustaden 1853
  • Stabbur udatert

Hovedbygningen er i lafta tømmer og taket har avalmede gavlspisser. Stabburet er som hovedhuset freda, men alder er ukjend. Prestegarden var eit gardsbruk og hadde eiga strand. I 1923 fikk presteboligen elektrisk lys og i 1932 kom telefon i huset.