Tjølling prestebolig

1 / 3

Tjølling prestegård i Vestfold er en del av et fredet anlegg som består av hovedbygning, borgstue, driftsbygning og vognskjul. Gården ligger tett på Tjøllingveien, Riksvei 303, og veien skiller den fra Tjølling middelalderkirke.

Bygningene på gården er samlet rundt et firkantet tun. Hovedbygningen er et bredt laftet tømmerhus med halvvalmet tak på hver langside. Huset har stående kledning og ark på hver langside. Huset ble reist under sogneprest Stephansen i 1805 og har bevart mange opprinnelige bygningsdetaljer.

Borgstua (Grønneberg) og vognskjulet på gården forvaltes av kommunen. Tjølling prestegård har lange tradisjoner som geistlig embetsmannsgård og ble fredet i 1991.