Tingvoll prestebustad

1 / 8

Tingvoll prestegard har vore eit kultursentrum for heile Nordmøre. Fylkeskyrkja og fylkestinget var plassert her. Fleire prestar har markert seg som driftige personar. Eit døme er Hans Tausen (1659-1697) som satte igang eit astronomisk observatorium og eit saltkokeri i sin virketid. Naturlig nok blei prestegardstunet utvalgt som det stolte tussenårsted til kommunen. Prestegarden ligg nært til fjorden og kyrkja frå mellomalderen.

Tingvoll prestegard blei oppgradert innvendig i 1991. Som samlingsplass og geistleg embetsgard rett ved kyrkja, har heie prestegarden vore bærer av århundrelang historie.

Freda bygningar

  • Hovedbygninga frå 1622-25 har torvtekket tak og ein rikt utsmykka portal på tun og hagesida. Bygninga blei restaurert i 1926-27 etter planer frå arkitekt Roar Tønseth og konsulent Domenico Erdmann. Planforma blei tatt vare på, men fleire vindauger blei satt inn. Sørfløyen fra 1730 blei lite endra.
  • Stabburet fra 1900 er oppført av Jakob Rimstad.
  • Naustet har ukjent alder. Det er bygd i lafta tømmer og har torvtekka tak.
  • Kai og steinsvor