Tingvoll prestebustad

Tingvoll prestegard har vore eit kultursentrum for heile Nordmøre. Fylkeskyrkja og fylkestinget var plassert her. Fleire prestar har markert seg som driftige personar. Eit døme er Hans Tausen (1659-1697) som satte igang eit astronomisk observatorium og eit saltkokeri i sin virketid. Naturlig nok blei prestegardstunet utvalgt som det stolte tussenårsted til kommunen. Prestegarden ligg nært til fjorden og kyrkja frå mellomalderen.

På prestegarden er fire bygningar freda. Hovedbygninga frå 1622-25 har torvtekket tak og ein rikt utsmykka portal på tun og hagesida. Bygninga blei restaurert i 1926-27 etter planer frå arkitekt Roar Tønseth og konsulent Domenico Erdmann. Planforma blei tatt vare på, men fleire vindauger blei satt inn. Sørfløyen fra 1730 blei lite endra. Stabburet fra 1900 er oppført av Jakob Rimstad. Naustet har ukjent alder. Det er bygd i lafta tømmer og har torvtekka tak. Tingvoll prestegard blei oppgradert innvendig i 1991.

Som samlingsplass og geistleg embetsgard rett ved kyrkja, har heie prestegarden vore bærer av århundrelang historie.