Time prestebustad, Øvre Time

Time prestebustad ligg på Bryne på Jæren. Prestebustaden erstatta Lye prestegard. Huset vart teikna i nyklassistisk stil av arkitekt E.Smith og blei oppført i 1932. Ein stor og velholdt bygnad med åpen og god utsikt utover Jæren.