Sylling prestebolig

1 / 5

Presteboligen er oppført i 1918 og har et tilbygg fra 1964. Den har en veranda og to etasjer med total boflate på 170 m2. Bygget er preget av en tradisjonell byggestil som har røtter tilbake til 1800-tallet. Bygget hadde en omfattende renovering på 1990-tallet og utgjør hovedbygget på et gårdstun. Tunet gir et helhetlig inntrykk med presteboligen og forpakterboligen på samme tun.

Gårdsbruket er et av OVFs 21 forpaktningsbruk og det forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig prestegårdshistorie i tillegg til kirkens egen historie.