Sunndal prestebolig

Prestebustaden ligger i Sunndalsøra på Nordmøre, rett ved Øye kyrkje. Prestebustaden eig seter i Grødalen, ho verte kalt prestsetra.

I Sunndal prestegard er eit rom kalla Bisperommet