Stranda prestebustad

Kjernen av prestebustaden i Stranda er frå 1868. Tenestebustaden blei flytta over hovudvegen og reist på tomta til den tidligare forpakterstova.