Stranda prestebustad

Kjernen av prestebustaden i Stranda er frå 1868. Tenestebustaden blei flytta over hovudvegen og reist på tomta til den tidlegare forpakterstova.

Etter at det ble bestemt at verdiene i fondet skulle deles mellom Den norske kirke og staten, ble det avgjort at over hundre presteboliger vil få DNK som ny eier. Stranda prestebustad er en av prestebustadene som Kirken vil overta fra OVF.