Stokke prestebolig

Stokke prestegård i Vestfold ligger rett sør for Stokke kirke. Gården er nærmeste nabo til kirken, men en vei skiller og splitter denne sammenhengen som kirken og prestegården har hatt i uminnelige tider.

Hovedbygningen ble oppført under sogneprest Gerhard Winge i perioden 1752-74. Det skulle være prestegård for presten, hans familie og tjenerskap. Det lafta tømmerhuset har midtgang på tvers av huset og en vanlig planløsning for embetsmannsgårder. På vestsiden av gangen fantes en stor sal og et smalt rom som allmuen etter gammel tradisjon skulle vedlikeholde. Bygningen er enkelt og monumentalt utformet. Sidefløyen på en etasje ligger i vinkel til hovedbygningen.

Hovedbygningen med sidefløy danner en bygningsmessig helhet og prestegårdens nærhet til kirkestedet gjør at den har stor kulturhistorisk interesse. De to bygningene som utgjør en enhet ble fredet i 1991.

Et nytt innhold og en ny historie utvikler seg

Prestegården har mange små og store bygninger. De fylles med med nye aktiviteter og nytt nytt liv når ungdommer kommer i hus; Stokke skolegård