Steigen prestebolig

1 / 2

Presteboligen ligger på Laskestad i Steigen kommune omtrent to kilometer fra Steigen kirke. Den monumentale hovedbygningen ble oppført rundt 1884. Sogneprest Wisløff var byggherre. Han anla også en nyttehage som fikk en historisk betydning for utviklingen av hagekultur og landbruk i Nord-Norge.

Gamle bygninger

Prestegården består av to fredede bygninger hovedhus og et stabbur. Låven på Laskestad, oppført 1869, var en av de første enhetslåvene som ble oppført i landet. Prinsippet var at en uthusbygning var praktisk og at den kunne holde alle slags husdyr under ett og samme tak. Senere er denne låven blitt revet. Stabburet fra 1880-årene ligger øst på tunet. Det er rødmalt og har et enkelt klokketårn.

Du kan lese mer om Steigen prestegård i denne artikkelen fra Nord-Salten.

Steigen prestegårds unike hage i nord

Presten Carl Richard Wisløff og hans kone Amalie brukte mye tid på eiendommen i tiden 1870 og 80-tallet. De samarbeidet med professor og botaniker Fredrik Christian Schubeler i Oslo. Til Steigen prestegård sendte han, som til mange andre gårder, frø og planter til utprøving for å sjekke overlevelsesgraden og forstå klimakravet til plantene. Og i forkant hadde et større myrområde blitt drenert og innhegnet for å være forsøksstasjon for dette. Steigen, eller Laskestad som er det opprinnelig navnet, ble et mønsterbruk i distriktet på grunn av nytte og hagearbeidet. Sparebankstiftelsen har valgt ut Steigen prestegård som mottaker av tilskudd fra Schubelers nettverk (2022) som har nettsiden Kvann. Her er OVF med i styret.