Steigen prestebolig

1 / 2

Presteboligen ligger på Laskestad i Steigen kommune omtrent to kilometer fra Steigen kirke. Den monumentale hovedbygningen ble oppført rundt 1884. Sogneprest Wisløff var byggherre. Han anla også en nyttehage som fikk en historisk betydning for utviklingen av hagekultur og landbruk i Nord-Norge. I 2005 ble de opprinnelige fargene som var i førstetasjen i hovedbygningen oppmalt.

Prestegården består av to fredede bygninger hovedhus og et stabbur. Låven på Laskestad, oppført 1869, var en av de første enhetslåvene som ble oppført i landet. Prinsippet var at en uthusbygning var praktisk og at den kunne holde alle slags husdyr under ett og samme tak. Senere er denne låven blitt revet. Stabburet fra 1880-årene ligger øst på tunet. Det er rødmalt og har et enkelt klokketårn.

Du kan lese mer om Steigen prestegård i denne artikkelen fra Nord-Salten.