Stavanger bispegard


Stavanger bispegard var i OVfs eige fram til februar 2021. Den er i dag stiftelsen: Domkirken sykehjem som er eigar og i bustaden vil være eit senter for livsmestring.

Bispebustaden er kalt Fredheim og blei bygd rundt 1860 som feriebustad for velståande byfolk. Skipskaptein Reinert Tørresen kjøpte huset i 1919. Han gjorde omfattande reparasjonar. Då han døydde i 1943 testamenterte han den staselege bygningen som bustad for biskopen. Det er føreteke fleire utskiljingar av eigedommen.

I Høgsterett hausten 2018 fekk OVF medhald i at bispebustaden er i deire eierskap, men i 2021 vart bustaden selt.