Stangvik prestebolig

1 / 5

Stangvik prestegard i Surnadal kommune ligger øst for Nordmøres største trekirke. Hovedbygningen er en lang to etasjes trønderlån i laftet tømmer oppført i 1786. Parallelt med hovedbygningen på østsiden av tunet lå tidligere en to etasjes borgstue som var sammenbygd med et eldhus. Til tross for at viktige bygninger på tunet er borte og hovedbygningen har endret karakter, bærer fremdeles den monumentale bygningen et preg av å ha vært en embetsmannsgård, i en tid hvor arbeidsfordeling og felleskapsfunksjoner var viktig. Den lange og smale trønderlåna har totalt 20 sengeplasser fordelt på syv rom. Nærheten til den største trekirken på Nordmøre styrker kirkestedet og prestegårdens posisjon. Prestegården representerte det geistlige sentrum i bygda med sin sentrale og viktig beliggenhet.

I 2020 ble det inngått en leieavtale med OVF hvor Stangvik kulturspinneri er leietaker. Det er en lokal nysatsing som har som formål å skape kulturaktivitet i huset og samtidig sørge for at huset blir tatt vare på og brukes.

Fredet av Riksantikvaren

  • Hovedbygning 1780
  • Naustet