Stangvik prestebolig

Stangvik prestegard i Surnadal kommune ligger øst for den største trekirken på Nordmøre, bygd i 1897. Hovedbygningen og naustet er fredet. Hovedbygningen er en lang to etasjes trønderlån i laftet tømmer oppført i 1786. Parallelt med hovedbygningen på østsiden av tunet lå tidligere en to etasjes borgstue som var sammenbygd med et eldhus. Til tross for at viktige bygninger på tunet er borte og hovedbygningen har endret karakter, bærer fremdeles den monumentale bygningen et preg av å ha vært en embetsmannsgård, i en tid hvor arbeidsfordeling og felleskapsfunksjoner var viktig. Sammen med kirken har prestegården representert det geistlige sentrum i bygda og har en sentral og viktig beliggenhet i landskapet.