Stange prestebolig, Ottestad

1 / 5

Stange prestegård på Hedmark ligger tvers overfor Stange kirke fra 1250. Prestegarden har to freda bygninger, et våningshus og et stabbur. Våningshuset er en to-etasjes laftet tømmerbygning i embetsmannstil og det skal være sogneprest Poul Wisnæs som i 1760-årene oppførte den. Bygningen har midtgang og inngangsparti i sveitserstil. I 1970-80 ble huset restaurert og oppgradert innvendig. Stabburet på tunet er et sjeldent å se i vår tid, og det er antagelig oppført på 1700-tallet. Det har utkraget annen etasje og tre dører mot tunet og klokketårn på mønet.

Stange prestegård har lange tradisjoner som geistlig embetsgård.