Stange prestebolig, Ottestad

Stange prestegård på Hedmark ligger tvers overfor Stange kirke fra 1250. Prestegarden har to freda bygninger, et våningshus og et stabbur. Våningshuset er en to-etasjes laftet tømmerbygning i embetsmannstil og det skal være sogneprest Poul Wisnæs som i 1760-årene oppførte den. Bygningen har midtgang og inngangsparti i sveitserstil. I 1970-80 ble huset restaurert og oppgradert innvendig. Stabburet på tunet er antagelig oppført på 1700-tallet. Det har utkraget annen etasje og tre dører mot tunet.

Stange prestegård har lange tradisjoner som geistlig embetsgård fra middelalder til moderne tid.