Støren nye prestebolig

Den gamle Støren prestegård stod på Basmoen nær elva. Prestegården brant i 1790, men herrestua for geistlig besøk ble flyttet og idag er denne plassert på eiendommen bak Støren videregående skole. Bygningen ble lokalt også kalt "kommisjonsstuu" og har trolig i en periode også vært i bruk som rettslokale. Idag har Støren museum-og historielag ansvar for Herrestua, mens Midtre Gauldal kommune står som eiere.