Solund prestebustad, Hardbakke

Solund prestebustad blei bygd i 1988. Bustaden er eit rektangulært bygg med 230 m2 bo-areal delt på ein og ein halv etasje. Inngangen er på nordsida og bygget er kledd med horistonalpanel. Bustaden ligg sentralt i Hardbakke, rett over vegen for kyrkja.

Solund kyrkje blei teikna av Christian H. Grosch og blei oppførd i 1860. Grosch blei den fremste og mest produktive arkitekten i Noreg i første del av 1800-talet. Han teikna ei rad kyrkjebygg i tre og i sveitserstil.