Solum prestebolig

1 / 8

Solum prestegård ligger i Skien kommune og har Solum kirke som nærmeste nabo, på den andre siden av veien. Hovedbygningen har en bygningskjerne fra 1700-tallet, men er preget av ombygninger på 1800-tallet. Det nåværende utseende fikk huset etter en ombygning i 1842 da andre etasje angivelig ble bygd. Huset har høyere vinduer i andre etasje og vindusplasseringen svarer ikke til plasseringen i første etasje. Langfasaden mot tunet har en klassisk inngansgportal med overlys. Noen eldre arkitekturdetaljer er bevart i interiøret.

Solum er et av OVFs 25 forpaktningsbruk. I 1991 fredet Riksantikvaren tre bygninger på prestegårdstunet;

  • Hovedhus med en bygningskjerne fra 1700-tallet
  • Forpakterbolig 1800-tallet
  • Lysthuset ( lekestue) udatert

Sommeren 2018 ble presteboligens hovedhus malt hvit med olivengrønn hoveddør og grågrønn belistning rundt vinduene. Forpakterboligen ble også nymalt. Ettersom prestegården er fredet ble arbeidene gjort i samarbeid med fylkeskonservatoren.