Snåsa prestebolig, Vinje

Snåsa prestegård, også kalt Vinje er en av de eldste gårdene i Snåsa. Prestegårdens utforming er sammensatt og med tettheten av hus skapes et nesten lukket firkanttun. Oppførelsen av den særegne hovedbygningen i lafta tømmer med sine 20 rom, begynte ca 1770, i prost Sylows tid. Deretter fulgte Sørfløyen som stod ferdig i 1820. Nordfløyen kom som et tilbygg rundt 1870. Over hovedbygningens gjennomkjørsel har taket en tårnoppbygging med pyramideform. Denne østfasaden og den sammensatte store hovedbygningen ble restaurert i 1926-28 av arkitekt John Tverdahl.

Snåsa prestegård er et viktig kulturminne med usedvanlig interessant bygningsmasse, en embetsmannsgård som har representert det geistlige sentrum i bygda og som kan trekke bånd tilbake til middelalderen. Gårdsbruket er skilt fra presteboligen og drives som et forpaktningsbruk. Bygningen har flere bygningsdetaljer som gjør den bevaringsverdig, og i 1991 ble tre bygninger fredet av Riksantikvaren.

Freda bygninger

  • En sammensatt hovedbygning, fra ulike byggeperioder 1770,1820,1870
  • Stabburet i to etasjer, udatert
  • Den spesielle jordkjelleren, oppført omkring 1870