Skjervøy prestebolig

Prestegården ligger 100 meter sør for Skjervøy kirke, som ble oppført i 1728. Kirkestedet og prestegården har tradisjoner tilbake til middelalderen. Hovedbygningen, med et opprinnelig sveitserpreg, er en verdifull representant for byggestilen i landsdelen. Bygningen ble oppført i 1893 og ble fredet i 1987.