Skjerstad prestebolig

Presteboligen er en verdig gammel bygning som ble bygget i 1906. Den er en variant av presteboligene på Nesna og Hamarøy. På eiendommen er det også et stabbur fra 1936, forpakterbolig fra 1957 og driftsbygning fra 1905.

Ved presteboligen har det blitt funnet spor etter et langildsted og bosetting i middelalderen.