Skjeberg prestebolig

1 / 7

Skjeberg prestegård ligger som nærmeste nabo til Skjeberg kirke. Prestegårdens hovedbygning, med øst-og vestfløy fra 1732, er fredet. Østfløyen er eldst og huser OVFs forpakterbolig som også har en stor driftsbygning, hvor svinefjøset er. Østfløyen på prestegården er ikke koblet fysisk til presteboligens øvrige fløyer. Gårdsdriften forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Vestfløyen var opprinnelig en del av hovedbygningen, men ble i 1806 flyttet slik at den skulle stå i vinkel med nåværende hovedbygning/midtfløy.

Prestegården ligger som et landemerke i landskapet og var et stoppested på den gamle ferdselsåren til Sverige. I 1597 kom biskop Jens Nilssøn på vistas, ridende sammen med sin skriver. Det berettes da at han fikk servert makrell og ellers overhørte sognebarna i bibelkunnskap. Noe som var en av hans viktigste oppgaver.

Prestegårdshagen var tidligere et barokkanlegg som Carl W. Schnitler har viet plass til i boka Norske Haver (1915). Det blir påstått at, av de mange østfoldske prestegardshagene har denne ved Skjeberg den lengste dokumenterte historia. Den ble anlagt av Skjebergs foregangsprest, Andreas Weideman (spr. 1718-1744), som også bygde dagens prestegårdsbygninger etter at garden hadde vært herjet under krigshandlinger, like før han kom . Både preste- og forpakterbolig med uthusbygninger, representerer viktig kultur-og prestegårdshistorie,- i tillegg til sin nære sammenheng til kirken.

På eiendommen er det registrert fornminner som flere gravhauger og et helleristningsfelt.