Skiptvet prestebolig

Skiptvedt prestegård ligger på en kolle i landskapet nært til Skiptvet middelalderkirke. Prestegården ligger rett nord for kirken og utgjør kirkestedet som har røtter tilbake til førreformatorisk tid.

Prestegarden er en del av et fredet anlegg som består av:

  • Hovedbygning, med halvvalmet tak oppført mellom 1784-88
  • Stabbur 1800-tallet
  • Stabbur, er solgt
  • Driftsbygning 1883 ( 1934) solgt av OVF

Den høyreiste hovedbygningen ble antagelig ikke fult innredet før i 1838 da sogneprest J.C Kønigs kom. Bygningen gjennomgikk en stor hovedreparasjon i 1880. I juni 2012 ble boligen restaurert og oppgradert som tjenestebolig. Gårdsbruket er solgt.