Skedsmo prestebolig

Skedsmo prestegård har et fredet tun som består av tre freda bygninger, der hovedbygningen fra 1860 og låven er i OVFs eie. Den lange forpakterboligen fra 1700-tallet og stabburet fra 1800-tallet er overdratt til historielaget. Landbrukseiendommen er utskilt. Skedsmo er prostebolig for prosten i Nedre Romerike prosti og ligger nært til Skedsmo kirke.