Siljan prestebolig

Siljan prestegård stod tidligere på Riksantikvarens liste over fredningsverdige bygninger. I en gjennomgang av fredningskriteriene i 1993 ble Siljan tatt ut av lista siden kriteriet om en autentisk bygningsmasse ikke var tilstede. OVF leier ut hovedhuset.