Seljord prestebustad

Seljord prestegard var blant dei største gardene i bygda og bar navnet Skornes på grunn av beliggenheten ved foten av fjellet Skore. Den noverande prestebustaden innheld tre freda bygningar. Bygningane blei freda av Riksantikvaren i 1993.

Hovedhus frå 1796-1804, er ein lafta tømmerbygning i to høgder med valmtak. Seinare har bygningane fått nyare bygningstrekk.

Drengestue frå 1850-åra ligg vest i tunet

Stabburet frå 1800-talet

Det største rommet i andre høgda på hovedhuset har fått navnet "Landstadrommet" . Det var her salmediktaren Magnus B. Landstad (1802-1880) vaks opp. Seinare var han også sokneprest i bygda og budde på prestegarden. Det gir eigedomen ein kulturhistorisk identitet.

Tilsaman har dei tre bygningane på embetsmannsgarden stor arkitektonisk verdi i eit fylka som frå før har mange freda bygningar. I 2013 montert OVF nytt varmeanlegg i bustaden.