Selbu prestebolig

Presteboligen grenser til middelalderkirken fra 1150. En vei skiller presteboligtunet fra det øvrige gårdstunet. Selbu prestebolig ble tegnet av landbruksingeniør Georg Arentz i 1912 og oppført i 1914. Det er samme arkitekttegninger som ligger til grunn for Selbu som for Kolvereid prestebolig. Huset har nyklassistisk stil med jugend-detaljer. Selbu prestebolig representerer en tjenestebolig, og en gammel embetsbolig som er viktig i det kirke -og kulturhistoriske bildet

Den gamle Selbu prestegård er fredet.