Sel prestebolig, Botten

Sel prestebolig ble oppført i 1820, og har seter på Mysuseter . Presteboligen ble restaurert og modernisert i 1976 og er senere blitt oppgradert. I 1983 ble det utlagt 14 hyttetomter i prestegårdsskogen.