Sauherad prestebolig

Sauherad prestegard ligg nordvest for mellomalderkyrkja og har tradisjonar som embetsmannsgård attende til den tida. Dei fire freda bygningane på tunet er viktige kullturhistoriske bærere. Hovudhuset på Sauherad prestegard blei oppført i 1658 og er blant dei eldste bolighusa i landet. Bygninga har ein utforming med klare arkitektoniske kvalitetar. Idag er mye av det opprinnelige veggane kledd med panel og gulvbelegg. Fasaden mot haven er symmetrisk utforma med eit inngångsparti i rik sveitserstil frå 1907 utført av den kjente Bø- kunstnaren Borgar Borgarson. Den freda drengestua med bryggerhus og redskapsbod har ein kjerne fra 1700- talet. Stabburet til presten og til forpaktareen er oppført på 1800-talet og er freda.