Sandsvær prestebolig

1 / 5

Prestegården ligger 200 meter sør for Efteløt kirke i Kongsberg kommune, og bærer også navnet Efteløt. Dagens prestebolig ble oppført i 1812 og skulle etter prost P.H Wolf bestemmelse bygges i samme størrelse som den forrige fra 1729. Boligen ble omfattende restaurert i 1927 og har bevart hovedtrekkene i sitt opprinnelige uttrykk. Boligen er på 506 m2, fordelt på to etasjer. Den ligger på et firkanttun med prestegårdens øvrige bygg. Den er foreslått fredet. Alle bygningene hadde en oppgave og tjente sine funksjoner og representerer det som måtte høre med til en embetsgård.

Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv som et forpaktningsbruk.