Sandsvær prestebolig

1 / 4

Dagens prestebolig ble bygd oppført i 1812 og skulle etter prost P.H Wolf bestemmelse bygges i samme størrelse som den forrige, fra 1729. Boligen ble omfattende restaurert i 1927 og har bevart hovedtrekkene i sin opprinnelige uttrykk. Boligen er stor med 506 m2 fordelt på to etasjer. Den ligger på et firkanttun med prestegårdens øvrige bygg og er foreslått fredet.

Prestegården ligger 200 meter sør for Efteløt kirke i Kongsberg kommune. Navnet Efteløt stammer fra en tidligere prestegård på stedet. Kirken har blitt tidfestet til 1184 og ble opprinnelig viet til Jomfru Maria og Døperen Johannes.

Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig del av hverdag og fest på en embetsgård som prestegårdene var.