Sande prestebustad, Møre

Sande prestebustad på Larsnes i Sande kommune er eit gamalt hus bygd i 1869. Til prestegarden høyrde eit gardsbruk med driftsbygning, stabur og naust. Prestebustaden har vore vedlikeholdt og rehabiltert gjennom tidane. Ein stor rehabilitering vart avslutta i 2002.