Salangen prestebolig

Prestegårdens opprinnelige navn var Gimle og ble opprinnelig kjøpt inn som kapellanbolig for Ibestad kapellani. Da dette kapellaniet ble nedlagt i 1907 gikk gården over til å bli prestegård i det nye Salangen prestegjeld.

Våningshuset og de tilhørende bygningene er oppført i perioden 1902-1906 og representerer et helhetlig gårdsbruk for en embetsmann slik det så ut for hundre år siden. Gården skulle gi inntekt til presten med familie og bestod av fem bygninger: våningshus, borgstue,uthus/ fjøs, sommerfjøs og naust. Materialene til hovedbygning, borgstue og fjøs var furutømmer fra Bardu. Kostnaden på rundt 14 000 kr for de tre bygningene ble finansiert av eieren, Opplysningsvesenets fond, i 1905.

I over hundre år har presteboligen og eiendommen jevnlig fått ettersyn av fondet. Sammen med det lokale prestegårdstilsynet er det gjort betydelig oppgradering og vedlikehold. OVF bekostet tegninger, oppussing og restaurering av presteboligen i 1979, i 2008 og 2009. I dag fremstår prestegården, med stilfulle hus og opparbeidet hage, som en presentabel prestebolig.