Sør-Hålogaland bispebolig

1 / 2

Etter rehabilitering av Bispegården i Bodø, har administrasjonen for byutviklingsprosjektet Molobyen tatt bygget i bruk til kontorer. Bygget er overført OVFs datterselskap Clemens Eiendom, som spiller en sentral rolle i utvikling av Molobyen.

Siste biskop som bodde i boligen var Tor B. Jørgensen.

Les mer om Molobyen på https://molobyen.no/