Sør-Aurdal prestebolig i Bagn

1 / 2

Sør Aurdal prestegard ligger rett sørøst for Bagn kirke i Valdres og blir også kalt Bagn prestegård. Prestegården består av tre freda bygninger, hovedbygning, stabbur og vedskjul, der mesteparten av bygningsmassen kan føres tilbake til 1809. Hovedbygningen er en bred og staselig, toetasjers tømmerbygning med valmtak hvor byggherren har vært sogneprest Hans Jacob Stabel. Han ble utnevnt til sogneprest i Sør- Aurdal prestegjeld i 1806.

Da det i 1808 ble besluttet at to parter av Nedre Bang skulle kjøpes til prestegard og nye hus måtte bygges, var det Stabel selv som ledet dette arbeidet som ble ferdig i 1811.

Sogneprest Stabel ble kjent utenfor bygdegrensene da han ble utvalgt til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, og ble en av de 112 delegatene.

Nyere tid

Sør- Aurdal prestegård er en av de få prestegårdene fra 1814 perioden som fremdeles er i bruk som tjenestebolig, nettopp for sognepresten. OVF har samarbeidet med Riksantikvaren om å restaurere og rekonstruere interiøret i den gamle almuesalen. Almuestuen på 40 kvadratmeter fikk ovnen på plass i 2018. Denne ovnen ble laget på Næs Jernverk og kalles kentaur. Ovnen fra 1807 er en god representant for den status og stand som prestegårdens indre kunne uttrykke og det styrker autensiteten i interiøret. Frem til 1877 stod bygningen uten bordkledning. Under en stor reparasjon i 1893 fikk bygningen veranda, og teglsteinstaket ble byttet ut med skifertak. Med symmetrisk langfasade og midtgang, er prestegården typisk for flere embetsmannsgårder på Østlandet. I andre etasje er flere av værelsene delt opp i mindre rom. Stabbur og vedskjul er laftet, men upanelt. De tre bygningene ble fredet i 1991.

OVF bygget nytt kjøkken og bad og rehabiliterte to rom i 2018.