Sør-Audnedal prestebolig

Sør- Audnedal prestegård ligger på en slette under hundre meter fra Valle kirke, 1793 og elva Audna. Prestegården ligger sentralt til ved den gamle ferdselsveien til Vigeland sentrum og til Stavanger. Den gamle prestegarden med det lokale navnet Valle, hadde i den eldste delen, tømmermaterial fra den gamle kirken. Den gamle prestegården ble revet våren 1894. Dagens prestebolig ble oppført på samme grunn rundt 1897 og ble som den forrige oppført i to etasjer. Sokneprest og prost Peder Claussøn Friis (1545-1614), som bodde på den gamle prestegården markerte seg som en sterk forkjemper for den lutherske tro. Selv 400 år etter hans død knyttes prestegården og Valle kirke til hans navn. Stedet har på grunn av sine kirkehistoriske røtter stor kirkelig kulturverdi.

Sør-Audnedal prestebolig ligger til Vigeland tettsted i Lindesnes kommune.