Søndre Land prestebolig, Fluberg

Søndre Land prestebolig ligger ved Randsfjorden omkring en kilometer sør for Fluberg kirke. Den ligger ved det eldste veifaret på den tidligere bergenske hovedveg på østsiden av Randsfjorden. I dag er partiet en del av pilegrimsleden. Lokalt kalles prestegården Fluberg prestegård. Siden 1920-årene har presteboligen stått på liste over Statens fredningsverdige bygninger. Den store freda hovedbygning stod ferdig i 1790 med to fløyer på hver side av bygningen. Disse er idag borte. Med midtgang og romfordeling, avspeilet bygningen en planløsningen som var vanlig hos embetsmannen. Oldeforeldre til Edvard Munch; Peter Munch og Christine Storm Munch var prestepar her, men også på Vågå prestegård.

Hagen omkring prestegården utgjør et minne fra den tiden prestens mønsterhage ble forbilde for mange andre. Gården og driften er fradelt. I 2012 ble låven, som kommunen hadde eid siden 1992, revet. En avgrenset restaurering av innvendige rom ble utført av OVF i 2012,- slik at denne delen, i motsetning til hele, ble bedre egnet som tjenestebolig.