Sømna prestebolig, Sømhovd

Husene på Sømna prestegård er bygget rundt 1904. I tillegg til presteboligen er det også en driftsbygning og bryggerhus på tunet. Presteboligen har to etasjer og en kjeller. Boligen ligger vakkert til under Hjarttinden litt utenfor tettstedet Vik. Sømna kirke er vernet, ble oppført i 1876 og tegnet av Ole Olsen Scheistrøen.