Ringsaker prestegård

1 / 7

Prestegården ligger på ferdselsåren til Hamar og har et stort tun som grenser til kirken. Prestegården og kirken har vært et naturlig stoppsted for både pilegrimmer og stormenn på vei til Hamar og videre til Trondheim.

Det er en rik prestegårdshistorie på Ringsaker og den kan trekkes langt tilbake i tid ikke minst fordi hovedbygningen har en en tykkmuret velvet kjellerrom fra middelalderen. Denne kan antagelig knyttes til tildigere sentral bygning på eiendommen.

Det var en stor brann i 1747 som gjorde at dagens bygning ble oppført av prestesønn og prost Christopher Ancher. Hovedbygningen ble da en stor svalgangsbygning fra 1747-48 hvor de to hvelvede rom fra middelalderen ble liggende under den nordvestre del. Svalgangen er i dag innebygget og grunnplanen en del endret. Den unike hallen med søyler i andre etasje skal være innredet av prost Steen Eilert Berner (1856-66). I 1850 ble hovedbygningen betydelig ombygd.

Forpakterboligen i to etasjer ligger som en sidebygning på tunet. Denne er fra siste halvdel av 1700-tallet, men kun eksteriørfredet. OVF har gjort betydelig investeringer i gårdsbruket som idag leverer stort på gris. OVF har tilført den staselig hovedbygningen og driftsbygningen betydelige midler til vedlikehold og oppgradering, innvendig som utvendig.

Beliggenhet

Prestegårdseiendommen strekker seg ned til Mjøsa og hadde i gammel tid en stor frukthage, og ved stranden en brygge for bading og fisking.