Ringsaker prestegård

1 / 6

Prestegården ligger på ferdselsåren til Hamar og har et stort tun som grenser til kirken. Prestegården og kirken har vært et naturlig stoppsted for både pilegrimmer og stormenn på vei til Hamar og videre til Trondheim.

Hovedbygningen på Ringsaker prestegård utgjøres av en opprinnelig, stor svalgangsbygning fra 1747-48 oppført av Ringsakers sogneprest Christopher Anker. Svalgangen er i dag innebygget og grunnplanen en del endret. Hallen i andre etasje skal være innredet av prost Steen Eilert Berner (1856-66). Under hovedbygningens nordvestre del er det en steinkjeller med to hvelvede rom fra middelalderen. I 1850 ble hovedbygningen betydelig ombygd. Prestegårdseiendommen strekker seg ned til Mjøsa og hadde i gammel tid en stor frukthage, og ved stranden en brygge for bading og fisking.

Forpakterboligen i to etasjer ligger som en sidebygning på tunet. Denne er fra siste halvdel av 1700-tallet, men kun eksteriørfredet. OVF har gjort betydelig investeringer i gårdsbruket som idag leverer stort på gris. OVF har tilført den staselig hovedbygningen og driftsbygningen betydelige midler til vedlikehold og oppgradering, innvendig som utvendig.