Rindal prestebolig

Rindal prestegård ble oppført i 1858. Mellom presteskifter er boligen blitt oppgradert. En stor stor utbedring skjedde i 1939 med innlegging av bad og wc. Senere er boligen blitt vedlikeholdt og oppgradert for å være godt tjenlig som prestebolig.