Rennesøy prestebolig, Hauske

Den gamle prestegarden på Rennesøy het Hausken slik som kirken. Kirken ble oppført i 1811 og nedrevet i 1901. Dagens prestebolig i Hellelandsveien er oppført i 1905 og har sveitserpreg. I 1962 ble den rehabilitert og har også senere blitt fornyet for å være tjenlig som prestebolig.