Rendal prestebolig

Rendalen prestegard har et freda stabbur.