Rendal prestebolig

Rendalen prestegard ble oppført i 1881 og har samme utforming som Alvdal prestegård. I 1979 ble husets planløsning noe endret. På tunet står et freda stabbur fra 1924.