Rauland prestebolig,

1 / 3

Tunet på Rauland prestebolig består av driftsbygning fra 1870- årene, stabbur fra samme periode og en forpakterbolig.