Rakkestad prestebolig

1 / 6

Rakkestad prestegård ligger i indre Østfold. Prestegårdsanlegget ligger staselig på en høyde og er bevaringsverdig på grunn av sin historie knyttet til 1814 og sin beliggenhet og røtter til middelalderkirken og den gamle ferdselsåren som den grenser til,

Prestegårdens historie

Den laftebygde hovedbygningen er oppført i 1797. Danskekongen Christian Fredrik besøkte prestegården i 1814. Ved en senere anledning fikk gården besøk av kronprins Karl Johan. Den gang var bygningen på to etasjer, mens den senere i 1838 ble redusert til en etasje og fikk en forseggjort inngang vendt ned mot hage og kirke.

I 1922-23 ble bygningen restaurert. Forpakterboligen ble i 2012 kraftig oppgradert. Gjennom historien har prestegården hatt en sentral plass hos bygdefolket og losjert biskoper på visitas og konger på gjennomreise. Anleggets fem, velholdte bygninger er en viktig del av kirkenes nærmeste omgivelser og stedet har uavbrutte tradisjoner tilbake til før reformasjonen.

To bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1990

  • Hovedbygningen fra 1797
  • Et utkraget stabburet fra 1900
  • Eksteriør til driftsbygning, og vedskjul fra 1916 er fredet.

Rakkestad prestegård er et av OVFs forpaktningsbruk i Østfold.

Poståpneri på prestegården

Da presten Thorkild Aschehoug gikk av i 1834 oppgav han at han hadde vært poståpner i 40 år uten noen godtgjøring. Historien sier ingenting om han fikk etterbetalt. Etter midten av 1800-tallet ble det slutt på poståpneri på prestegården.