Rakkestad prestebolig

Rakkestad prestegård ligger i indre Østfold. Prestegårdsanlegget ligger staselig på en høyde og er bevaringsverdig på grunn av sin historie og tilknytning til middelalderkirken som den grenser til. To bygninger er freda på grunn av sin alder og historie:

  • Hovedbygningen fra 1797

  • Et utkraget stabburet

Hovedbygningen har bygningsdetaljer som er mer enn 200 år gamle. Det blir sagt at Christian Fredrik i 1814 gjestet prestegården. Ved en senere anledning fikk gården besøk av kronprins Karl Johan. Dengang var bygningen på to etasjer, mens den senere i 1838 ble redusert til en etasje og fikk en forseggjort inngang vendt ned mot hage og kirke.

I 1922-23 ble bygningen restaurert. Driftsbygning, vognskjul og vedskjul fra rundt 1916 har et fredet eksteriør. Forpakterboligen ble i 2012 kraftig oppgradert. Gjennom historien har prestegården hatt en sentral plass hos bygdefolket og losjert biskoper på visitas og konger på gjennomreise. Anleggets fem, velholdte bygninger er en viktig del av kirkenes nærmeste omgivelser og stedet har uavbrutte tradisjoner tilbake til før reformasjonen.

Presteboligen er ledig for utleie.

Rakkestad i kulturminnedatabase