Rakkestad prestebolig

1 / 3

Rakkestad prestegård ligger i indre Østfold. Prestegårdsanlegget ligger staselig på en høyde og er bevaringsverdig på grunn av sin historie knyttet til 1814 og sin beliggenhet og røtter til middelalderkirken som den grenser til.

To bygninger er freda på grunn av sin alder og historie:

  • Hovedbygningen fra 1797
  • Et utkraget stabburet

Hovedbygningen har bygningsdetaljer som er mer enn 200 år gamle. Danskekongen Christian Fredrik besøkte prestegården i 1814. Ved en senere anledning fikk gården besøk av kronprins Karl Johan. Den gang var bygningen på to etasjer, mens den senere i 1838 ble redusert til en etasje og fikk en forseggjort inngang vendt ned mot hage og kirke.

I 1922-23 ble bygningen restaurert. Driftsbygning, vognskjul og vedskjul fra rundt 1916 har et fredet eksteriør. Forpakterboligen ble i 2012 kraftig oppgradert. Gjennom historien har prestegården hatt en sentral plass hos bygdefolket og losjert biskoper på visitas og konger på gjennomreise. Anleggets fem, velholdte bygninger er en viktig del av kirkenes nærmeste omgivelser og stedet har uavbrutte tradisjoner tilbake til før reformasjonen.

Rakkestad prestegård er et av OVFs forpaktningsbruk.

Poståpneri på prestegården

Da presten Thorkild Aschehoug gikk av i 1834 oppgav han at han hadde vært poståpner i 40 år uten noen godtgjøring. Historien sier ingenting om han fikk etterbetalt. Etter midten av 1800-tallet ble det slutt på poståpneri på prestegården.