Røyken prestebolig

1 / 9

Presteboligen ble oppført i 1884. Boligen har et areal på 227 m2.

Røyken prestegård ligger på en fin og fredelig plass rundt 300 meter fra Røyken kirke. Tunet består av prestebolig, vedskjul, driftsbygning, stabbur og forpakterbolig. Røyken Husflidslag holder i dag til i den gamle forpakterboligen som nå heter Husflidshuset. På eiendommen er det funnet gravhauger fra jernalderen.