Røyken prestebolig

1 / 10

Presteboligen ble oppført i 1884. Boligen har et areal på 227 m2.

Røyken prestegård ligger på en høyde rundt 300 meter fra Røyken kirke. Tunet består av prestebolig, vedskjul, driftsbygning, stabbur og forpakterbolig. Røyken Husflidslag holder i dag til i den gamle forpakterboligen på tunet. På eiendommen er det funnet gravhauger fra jernalderen.