Røyken prestebolig

Presteboligen ble oppført i 1884 og har horisontalt ytre panel, saltak og to hele etasjer. Boligen har et areal på 227 m2 og en solid konstruksjon.

Røyken prestegård ligger på en fin og fredelig plass rundt 300 meter fra Røyken kirke. Tunet består av prestebolig, vedskjul, driftsbygning, stabbur og forpakterbolig. Røyken Husflidslag holder i dag til i den gamle forpakterboligen som nå heter Husflidshuset. På eiendommen er det funnet gravhauger fra jernalderen.

Røyken prestebolig i 2006. Foto: Ovf