Råde prestebolig

1 / 2

Hovedbygningen på Råde prestegård ble oppført i 1788 og byggherre var presten Hesselberg . Våningshuset bestod den gang av to fløyer i vinkel. Den ene fløyen utgjorde tilbygget på endesiden, parallelt til hovedveien, fra Råde kirke og til låvebygningen på tunet. Etter 1899 er prestegårdens jordbruksdrift overtatt av forpakter. Presteboligen ble etter krigen, i 1947 restaurert. Presteboligen er ikke fredet, men var listeført som bevaringsverdig på Riksantikvarens liste i 1920-årene. I 2009 ble boligen oppgradert for å være bedre egnet som tjenestebolig.

Prestegårdshagen

Hagen på Råde prestegård ble opparbeidet og utbygd under presten Bassøe sin tid og fru Bassøe tok hånd om og stelte fruktrærne i den store hagen.