Råde prestebolig

Hovedbygningen på Råde prestegård ble oppført i 1790 og ble anlagt noen hundre meter vest for kirken. Våningshuset bestod den gang av to fløyer i vinkel. Den ene fløyen utgjorde tilbygget på endesiden, parallelt til hovedveien, fra Råde kirke og til låvebygningen på tunet. Presteboligen er ikke fredet, men var listeført som bevaringsverdig på Riksantikvarens liste i 1920-årene. I 2009 ble boligen oppgradert for å være bedre egnet som tjenestebolig.