Råde prestebolig

Hovedbygningen på Råde prestegård ble oppført i 1790 og ble anlagt noen hundre meter vest for kirken. Våningshuset bestod av to deler, da en fløy utgjorde tilbygget på endesiden, parallelt til hovedveien fra Råde kirke og til låvebygningen på tunet. Presteboligen er ikke fredet, men var listeført som bevaringsverdig på Riksantikvarens liste i 1920-årene. I 2009 ble boligen oppgradert for å være bedre egnet som tjenestebolig.

Råde Menighetsblad forteller litt prestegårdshistorie