Orkdal prestebolig, Grøtte Fannrem

Prestegårdstunet ligger nordvest for kirken fra 1893. Hovedbygningen er en lang, laftet, trønderlån fra 1854. Bygningen er i to etasjer, har trønderlånets særpreg, er smal og også monomental med flere arkitektoniske kvaliteter.

Orkdal prestgård ble i gammel tid omtalt som Gryting gård. En gård som er omtalt hos Snorre gjennom Kåre fra Gryting. Historien om prestegården forteller videre at Hans C. Parelius kommandant og kaptein på Munkholmen, vokste opp her i 1670.

Dagens prestegårdsbygning er en av tre freda bygninger på tunet. To stabbur er også med, og de er tradisjonelle i utførelsen og ble oppført i første halvdel av 1800-tallet. Hele bebyggelsen på tunet er et godt eksempel på en bebyggelses form som man kunne se på flere av landets prestegårder i siste halvdel av forrige århundre.