Orkdal prestegård, Grøtte Fannrem

Bygningene er samlet rundt et stort firkanttun, som ligger nordvest for kirken. Hovedbygningen er en lang, laftet, trønderlån fra 1854. Prestegården blir også kalt Grøtte gård og bygningen er i to etasjer, har trønderlånets særpreg, er smal og også monomental med flere arkitektoniske kvaliteter.

Orkdal prestegård ble i riktig gammel tid omtalt som Gryting gård. En gård som er omtalt hos Snorre gjennom Kåre fra Gryting. Historien om prestegården forteller videre at Hans C. Parelius kommandant og kaptein på Munkholmen, vokste opp her i 1670.

Dagens prestegårdsbygning er en av tre freda bygninger på tunet. To stabbur er også med, og de er tradisjonelle i utførelsen og ble oppført i første halvdel av 1800-tallet. Riksantikvaren fredet bygningene i 1991. Hele bebyggelsen på tunet er et godt eksempel på en bebyggelsesform som man kunne se på flere av landets prestegårder i siste halvdel av forrige århundre.

Fredet

  • Hovedbygning 1854
  • Stabbur begynnelsen av 1800-tallet
  • Stabbur begynnelsen av 1800-tallet