Oppdal prestebolig, Vangslia

Oppdal prestebolig ble oppført i 1890 årene. Prestegårdseiendommen består av forpakterbolig, stabbur, garasje og en gammel herrestue (Raulåna). Denne bygningen ble brukt av "de høye herrer" på visitas og har en bygningskjerne fra 1675. Den ble allerede fredet i 1923.

En viktig begivenhet var kongebesøket i 1747, da var det naturlig at kongen og deler av følge tok inn her. Den er noe ombygget innvendig.

Fredet

Raulåna

Forpakterbolig 1726

Stabbur 1800-tallet