Oddernes prestebolig

Oddernes prestegårds hovedbygning ble oppført i perioden 1759-60 etter at den tidligere prestegården brant ned. Fra tunsiden har bygningen en sidefløy. Opprinnelig hadde presteboligen to fløyer hvor den ene fløyen før var rødmalt og like høy som hovedbygningens hus.

Hovedreparasjoner og endringer ble gjort i 1892, mens arkitekt N.W.Grimnes la nye tegninger på bordet i 1923. På bakgrunn av disse ble huset tatt ned og gjenoppført. Da ble en ny fløy i lavere høyde bygd til på baksiden. Prestegården ble modernisert i 1994. Prestegården nord for Oddernes middelalderkirke har tradisjoner som geistlig embetsgård gjennom århundre. Hovedbygningen har arkitektoniske kvaliteter og ble fredet i 1991.