Norderhov prestebolig

Norderhov prestebolig ble oppført rundt 1960. Den gamle Norderhov gamle prestebolig huser i dag Ringerike museum. Norderhov er et gammelt kirkested som i 1716, under Den store nordiske krig, kom i et dramatisk lys, da svenske dragoner overaskende kom til prestegården og prestefrue Anna Colbjørnsdatter reddet situasjonen med sin snarrådighet. Svenskene ble overmannet og den svenske obersten ble tatt til fange. Dagens prestebolig fra 1960 ligger på samme område, på en eiendomsparsell som tilhører den gamle prestegården.