Nord-Hålogaland Bispegaard

Tromsø bispegård i Conrad Holmboes vei er en tre etasjes bygning fra 1918-20 og den er tegnet av August Nielsen. Arkitekten fra Sømna tegnet også Hadsel prestegård i 1917-18.

Tromsø Bispegård spilte en viktig historisk rolle under første del av krigen, ettersom dette var siste samlingssted før regjeringen og kongen evakuerte i sikkerhet til England 7.juni 1940. Statsrådet besluttet at det norske forsvaret samt konge og regjering skulle forlate landet. I tiden før denne beslutningen ble tatt, hadde departementene hvert sitt rom i bygningen.

Datterselskapet til OVF, Clemens Eiendom har totalrehabilitert bygningen i 2013 og tilført trebygningen et moderne kontorlandskap et bibliotek, en oppgradert festsal og et kapell.