Nord-Fron prestebolig

Da det på 70-tallet ikke var formålstjenlig å oppusse den gamle prestegården, besluttet man å bygge ny. Den to etasjes presteboligen på Vinstra vest ble tegnet av arkitekt Arnold Hoff i 1974. Den ble oppført som embetsbolig for presten. Det vil si at den fikk separat inngang til prestekontor med et venterom og egen WC. I underetasjen ble det tatt høyde for møterom til konfirmasjonsundervisning og menighetsmøter.